Desinfectie

Desinfectie is het thermisch of chemisch doden of inactiveren van micro-organismen waarbij het aantal micro-organismen wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De VDS maakt gebruik van thermische desinfectie omdat micro-organismen beperkt resistent zijn tegen temperatuur. Daarnaast zeggen leveranciers van bedden en matrassen dat chemicaliën als onderdeel van chemisch doden of inactiveren van micro-organismen op lange termijn schadelijk is voor bedden en matrassen.

Desinfectie (Thermisch)

Het is belangrijk dat de temperatuur van het water/stoom dat direct op het bed gespoten wordt, voldoet aan de minimale eisen. Thermische desinfectie is effectief vanaf 60°C, maar hierbij gelden zeer lange inwerktijden. De Nederlandse richtlijn[2] vereist een procedure van minimaal 80°C gedurende 1 minuut of gelijkwaardig, waarbij de desinfectie in veel gevallen nog matig effectief is. In veel beddenwasmachines koelt het water echter te veel af door de afstand van de sproeier tot het bed , waardoor het water dat het bed bereikt een te lage temperatuur heeft voor thermische desinfectie.

In de WIP Richtlijn Bedden en toebehoren wordt gesproken over reiniging met water, waarbij het spoelwater minimaal 85°C dient te zijn. Echter, vanaf 60° C worden veel soorten micro-organismen al geïnactiveerd.

Onderzoek naar reiniging bij lagere temperaturen geeft de volgende resultaten ten aanzien van het inactiveren van micro-organismen opgeleverd[3]:

  • Voor het elimineren van bacteriën dient water een minimale temperatuur te hebben van 60°C. Het duurt dan tussen 6 en 92 seconden om 1 logreductie te bereiken (90% van alle geteste bacteriën verdwenen).
  • Als het water 65°C is, zijn binnen 6 seconden 90% van alle geteste bacteriën verdwenen (1 logreductie) .

Waterdruk

Als water onder hoge druk op het bed gespoten wordt, bevordert dit de kwaliteit van de reiniging aanzienlijk. De hoge druk die precisierobots kunnen bereiken op het oppervlak zorgen ervoor dat er een maximaal resultaat behaald kan worden.

Abstract

Door de geavanceerde robottechnologie reinigt en droogt de VDS het bed aan alle zijden, onder en boven. Het matras wordt in de wascabine volautomatisch van het bed gelicht en rondom gereinigd en gedroogd.

ATP-metingen door het Erasmus Medical Center tonen aan dat de VDS een gemiddelde reductie van 98% realiseert. Terwijl het onderzoek laat zien dat handmatige reiniging van een ziekenhuisbed een gemiddelde reductie oplevert van maximaal 35% van de aanwezige micro-organismen. 

Meer informatie?