Visie

We willen bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor patiënt, werknemer en bezoeker door het voorkomen van zorginfecties (HCAI).

 

In de ontwikkelde landen krijgen 7 van de 100 gehospitaliseerde patiënten een HCAI¹.

Oorzaak

  • Ziekenhuizen zijn risicovolle omgevingen
  • Micro-organismen worden resistenter
  • Het bestrijden van micro-organismen wordt steeds belangrijker en complexer
  • Hygiëne is een belangrijke factor bij het voorkomen van infecties, in het algemeen handhygiëne
  • Bed en matras zijn na handhygiëne de belangrijkste risicofactor
  • Het risico van overdracht van infecties via het bed neemt toe, omdat technologische ontwikkelingen van bedden leiden tot meer handcontact met het bed.

 Effect (informatie EU, 2016)

  • 2,6 miljoen mensen worden ziek door HCAI
  • 90.000 sterven
  • 16 miljoen extra dagen ziekenhuisopname
  • Alleen al in Nederland wordt elk jaar meer dan 800 miljoen euro besteed aan extra zorg.

 

 

 

¹ WHO, Health care-associated infections fact sheet
² Plos Medicine, Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health

Meer informatie?