De duurzame voordelen van de VDS

Het is onmiskenbaar een van de belangrijkste vraagstukken van deze eeuw: hoe verduurzamen we onze manier van leven voor de huidige en toekomstige generaties? Ook in de zorg is duurzaamheid een belangrijk thema. De VDS (Validated Disinfection System) van Weber Hospital Systems automatiseert én valideert het reinigen en desinfecteren van ziekenhuisbedden met stoom en precisierobots, zonder chemicaliën of fysieke belasting voor de medewerkers. Zo houden wij oog voor de toekomst, zowel voor mens als milieu.

Klimaatneutraal

Op de klimaattop COP26 van de Verenigde Naties heeft een groep van vijftig landen eind 2021 toegezegd concrete stappen te zullen ondernemen om klimaatbestendige zorgsystemen te ontwikkelen. Veertien landen streven ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Maar ziekenhuizen die voor de reiniging en desinfectie van bedden gebruikmaken van traditionele beddenwasmachines, kennen voor deze processen vaak een fors energie- en waterverbruik. Bovendien zijn de machines arbeidsintensief en zijn er chemicaliën nodig.

Lage CO²-footprint

Dat het ook anders kan, bewijst de VDS. Dit innovatieve systeem voor het gevalideerd reinigen en desinfecteren van ziekenhuisbedden maakt gebruik van precisierobots en stoom. Het reinigingsproces is zeer efficiënt en verbruikt een minimale hoeveelheid energie, stoom en perslucht. Het waterverbruik wordt teruggebracht van gemiddeld 50 liter per reinigingscyclus naar 6 liter, terwijl het energieverbruik afneemt van gemiddeld 9 kWh per cyclus naar 4 kWh. Hiermee is de CO²-uitstoot minimaal 35% lager dan bij andere machines.

Zonder chemicaliën

De VDS gebruikt geen chemicaliën of andere chemische toevoegingen. Chemicaliën zijn niet alleen schadelijk voor mens en milieu, maar micro-organismen worden bovendien steeds vaker resistent tegen chemicaliën.

Zuinig op zorgpersoneel

Bij duurzame zorg hoort ook aandacht voor een gezonde leef- en werkomgeving voor personeel en patiënten. Ziekenhuizen zijn zuinig op hun medewerkers, zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De VDS is ontworpen met oog voor de ergonomie van de medewerkers. Door het ergonomische design kan de VDS door één persoon bediend worden. Bij traditionele wasmachines moet bovendien vaak nog het matras van het bed worden getild, maar in de wascabine van de VDS wordt een matras volautomatisch van het bed gelicht en rondom gereinigd, gedesinfecteerd én gedroogd. Daarmee wordt de fysieke belasting voor medewerkers gereduceerd tot nul.

 

Meer weten?

Bij Weber Hospital Systems hebben wij een duidelijk doel voor ogen: wij willen de gezondheid van patiënten verbeteren door de hoogste standaard van hygiëne op een duurzame wijze te waarborgen.

De VDS verkleint de CO²-footprint, zonder toevoeging van chemicaliën en met oog voor de ergonomie van medewerkers. Wilt u meer weten over onze innovatieve oplossingen? Wij denken graag met u mee.

 

Neem contact op

Wilt u de VDS komen bekijken?