Installatie

Installatie op maat

Dankzij de modulaire opbouw is de VDS snel en efficiënt te installeren. Twee vrachtwagens brengen de achttien modules naar uw ziekenhuis. Daar worden de modules aan elkaar gekoppeld.


Vanaf het moment dat de vrachtwagens gelost zijn, neemt de totale installatie ongeveer twee weken in beslag. Hierna voeren wij samen met u een Site Acceptance Test (SAT) uit.


Is de installatie naar wens? Dan leveren wij de VDS op. Vanaf dat moment is de VDS klaar voor gebruik.

Hoe werken wij?

Kiest u voor de aanschaf van de VDS? Dan bepalen wij in goed overleg de strategie voor de installatie. Wij richten een projectorganisatie in, zodat uw team een vast aanspreekpunt heeft. Samen zorgen wij ervoor dat de VDS zo snel en efficiënt mogelijk geïnstalleerd wordt in de ruimte die u voor ogen heeft.

Projectplanning

Aan de hand van een Project Implementation Document (PID) borgen wij de uitgangspunten voor de installatie. Denk bijvoorbeeld aan de planning, de positionering van de VDS en de benodigde aansluitpunten voor bijvoorbeeld elektriciteit, af- en aanvoer van water en ventilatie. Het PID is een levendig document dat we continu aanpassen tot het definitieve ontwerp. Als het document door beide partijen is ondertekend, is de structuur van de installatie een feit.

Doorlooptijd

In het contract leggen we de leverdatum van de VDS vast. Op basis van deze leverdatum werken wij een planning uit, die onderdeel wordt van het PID. Ongeveer 4 weken voor de start van de installatie controleren wij of aan alle aansluitvoorwaarden is voldaan. Voor de zekerheid lopen we nogmaals de logistieke routing langs, zodat we zeker weten dat we de 18 modules van de VDS zonder problemen naar de beoogde ruimte kunnen vervoeren.

Zodra de modules zijn aangekomen bij uw ziekenhuis, starten we met de installatie van de VDS. De volledige installatie neemt meestal twee weken in beslag. Met een Site Acceptance Test (SAT) controleren onze engineers of de VDS goed werkt. Is de installatie naar wens uitgevoerd? Dan leveren wij de VDS op. Daarna verzorgen wij trainingen voor uw medewerkers, zodat zij precies weten hoe zij de VDS kunnen bedienen. Deze training duurt meestal een week. Hierna is de VDS definitief klaar voor gebruik.

Maak kennis

Bij Weber Hospital Systems hebben wij een duidelijk doel voor ogen: wij willen de veiligheid van patiënten in ziekenhuizen verbeteren door de hoogste standaard van hygiëne op een duurzame wijze te waarborgen. Wilt u meer weten over onze VDS? Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact op.

 

Contact

Wilt u de VDS komen bekijken?