Patiëntveiligheid in ziekenhuizen

Ziekenhuizen dragen de verantwoordelijkheid om de beste zorg te bieden in de veiligste omgeving. Een belangrijke pijler van de veiligste omgeving is patiëntveiligheid in de vorm van infectiepreventie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lopen in Europa jaarlijks meer dan 4 miljoen patiënten een ziekenhuisinfectie op, met 16 miljoen extra ziekenhuisdagen tot gevolg. Dat terwijl ziekenhuis gerelateerde infecties voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door betere hygiëne en controleprogramma’s. Robottechnologie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Het belang van infectiepreventie

Infectieziekten zijn steeds lastiger te bestrijden: er circuleren steeds meer micro-organismen die resistent zijn tegen vrijwel alle soorten antibiotica. Ziekenhuispatiënten zijn extra kwetsbaar. De WHO schat dat er in Europa jaarlijks 37.000 patiënten overlijden als gevolg van infecties die zij oplopen in ziekenhuizen. De jaarlijkse economische impact van ziekenhuisinfecties wordt in Europa geschat op ongeveer 7 miljard euro. “Een wereld vrij van infecties is een illusie, maar we kunnen de verspreiding ervan zo veel mogelijk tegenhouden,” schreef de Nederlandse oud-minister van Volksgezondheid Edith Schippers al in 2016. De sleutel ligt in betere hygiënemaatregelen. Zo vroeg de WHO onlangs opnieuw aandacht voor het belang van goede handhygiëne en controleprogramma’s voor infectiepreventie.

Kwaliteit van de schoonmaak

Om het risico op infecties te verkleinen, dient allereerst de basishygiëne in een ziekenhuis op orde te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van de schoonmaak in een ziekenhuis. In Nederland bezocht de inspectie Gezondheidszorg in 2017 48 ziekenhuizen. Het totale proces van reiniging en desinfectie werd bij 21 ziekenhuizen als onvoldoende of matig beoordeeld. Tekortkomingen waren onder meer een onduidelijke toelichting van de schoonmaakmethode door het schoonmaakpersoneel en gebrek aan zicht op de uitgevoerde schoonmaak. De inspectie adviseerde infectiepreventiedeskundigen om zich sterk te maken voor het op peil houden van de kwaliteit van het reinigings- en desinfectieproces in ziekenhuizen.

Robottechnologie als aanjager

De kwaliteit van het reinigen en desinfecteren van bedden, matrassen en medische hulpmiddelen in een ziekenhuis kan worden geborgd door schoonmaakprocessen te automatiseren en te robotiseren. Handmatige handelingen zijn altijd afhankelijk van de medewerker die ze uitvoert, maar geautomatiseerde processen zijn van constante kwaliteit en dus makkelijker te valideren. Zo krijgt automatisering en in het bijzonder robottechnologie een steeds belangrijkere rol in het verlenen van de beste zorg in de veiligste omgeving. Bijvoorbeeld door precisierobots in te zetten voor de geautomatiseerde reiniging en desinfectie van ziekenhuisbedden.

Daarnaast kan robottechnologie een belangrijke rol spelen in de wereldwijde strijd tegen het personeelstekort in de zorg. In Europa is het personeelstekort inmiddels opgelopen naar zo’n 1 miljoen zorgmedewerkers. Arbeidsbesparende robottechnologie kan een oplossing zijn voor het tekort aan ‘handen’ in de zorg.

De oplossing van Weber

In de richtlijnen van de WHO heeft machinale reiniging van ziekenhuisbedden de voorkeur boven handmatige reiniging. Hoe schoner een ziekenhuisbed, hoe kleiner de kans op verspreiding van micro-organismen en het risico van het overdragen van een infectie.

De VDS (Validated Disinfection System) van Weber Hospital Systems reinigt en desinfecteert ziekenhuisbedden met behulp van stoom en precisierobots, waarmee de constante kwaliteit van het schoonmaakproces wordt gegarandeerd. Meer weten?

 

Ontdek de VDS

Wilt u de VDS komen bekijken?