Bij de keuze voor de VDS stond de kwaliteit van de reiniging en desinfectie voorop.

Het Nordsjællands Hospital in Denemarken heeft ervoor gekozen om de ziekenhuisbedden en matrassen volautomatisch te reinigen en te desinfecteren, met behulp van stoom en precisierobots, zonder chemicaliën. Projectmanager Christian Frey van de afdeling Facility Management van het Deense ziekenhuis vertelt over de keuze voor het Validated Disinfection System (VDS) van Weber Hospital Systems. “Patiëntveiligheid wordt steeds belangrijker. Bij de keuze voor de VDS stond de kwaliteit van de reiniging en desinfectie voorop.”

Het Nordsjællands Hospital (in het Engels: North Zealand Hospital) is een groot regionaal ziekenhuis in The Capital Region in Denemarken. Het ziekenhuis bedient ongeveer 378.000 inwoners in de regio rond de hoofdstad Kopenhagen. Het heeft zo’n 3.900 medewerkers in dienst en circa 662 ziekenhuisbedden.

Sinds 2007 werkt de Deense overheid aan de hervorming van het zorglandschap. Het Deense Super Hospital Programme voorziet in de vorming van zestien nieuwe ziekenhuizen voor gespecialiseerde behandelingen. Een daarvan is het Nyt Hospital Nordsjaelland (in het Engels: New North Zealand Hospital), waarvan de opening is gepland in 2024.

De uitdaging voor het Nordsjællands Hospital

De aandacht voor patiëntveiligheid en infectiepreventie neemt wereldwijd toe, mede onder invloed van de coronapandemie. Zo vroeg de WHO vorig jaar opnieuw aandacht voor het belang van goede handhygiëne en controleprogramma’s voor infectiepreventie. Om het risico op infecties te verkleinen, dient allereerst de basishygiëne in een ziekenhuis op orde te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpak van de reinigings- en desinfectieprocessen in een ziekenhuis. Hoe schoner een ziekenhuisbed en matras, hoe kleiner de kans op verspreiding van micro-organismen en hoe lager het risico op zorginfecties.

In het Nordsjællands Hospital werden de ziekenhuisbedden en matrassen tot enkele jaren geleden op een centrale plek in het ziekenhuis met de hand gereinigd. Maar het resultaat van de reiniging en desinfectie liet te wensen over, erkent Frey. “Handmatig krijg je de bedden en matrassen nooit zo schoon als met een geautomatiseerd proces.”

“Building new hospitals gives opportunities to incorporate digital solutions from the beginning,” staat in het visiedocument ‘The Danish Super Hospital Programme’. Vooruitlopend op de hogere eisen in het nieuwe ziekenhuis ging het Nordsjællands Hospital op zoek naar een oplossing voor geautomatiseerde reiniging en desinfectie van ziekenhuisbedden waarmee het ziekenhuis voor de verhuizing alvast ervaring kon opdoen. De oplossing moest in de toekomst ‘verhuisd’ kunnen worden naar de nieuwbouw.

Het Validated Disinfection System (VDS)

Het Deense ziekenhuis kwam uit bij de VDS van Weber Hospital Systems. Dit is een gerobotiseerde oplossing voor het thermisch reinigen en desinfecteren van ziekenhuisbedden, matrassen en medische hulpmiddelen, zoals rolstoelen, infuuspalen en materiaalkarren. De VDS reinigt, desinfecteert en droogt het gehele bed, matras of hulpmiddel in slechts zes minuten met behulp van stoom en precisierobots, dus zonder gebruik van chemicaliën. Matrassen worden in de VDS volautomatisch van het bed gelicht en rondom gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd. Dankzij het volledig geautomatiseerde proces blijft de kwaliteit van de reiniging en desinfectie bij iedere reinigingsbeurt gegarandeerd en dus gevalideerd.

Christian Frey vertelt waarom het Nordsjællands Hospital de keuze maakte voor de VDS van Weber Hospital Systems:

 

Kwaliteit van het proces
Het Deense ziekenhuis zocht een geautomatiseerde oplossing voor het reinigen, desinfecteren en drogen van bedden en matrassen. De kwaliteit van het proces stond voorop: de oplossing moest compliant zijn met ISO 15883. De VDS voldoet aan deze norm én is officieel gecertificeerd middels de CE MDD via Kiwa. Uit gevalideerde metingen blijkt een reductie van minimaal log>5 op micro-organismen. De VDS volgt altijd hetzelfde programma, waarmee het proces te reproduceren en te valideren is. Zo kan de constante kwaliteit van het reinigings- en desinfectie proces worden gegarandeerd, bij iedere reinigingsbeurt opnieuw.

Veelzijdigheid en maatwerk
Het Nordsjællands Hospital beschikte voorheen vooral (standaard) OPUS 3-ziekenhuisbedden, maar bijvoorbeeld ook speciale kinderbedden en traumabedden. In het kader van de verhuizing schaft het ziekenhuis stapsgewijs nieuwe (meer geavanceerde) bedden aan, zogenaamde OPUS 7-bedden. Daarom moest de geautomatiseerde oplossing voor het reinigen en desinfecteren van het bedden veelzijdig zijn: naast wasstraatbestendige bedden moest de oplossing ook kleinere kinderbedden en hoogtechnologisch bedden kunnen verwerken. Daarnaast wilde het ziekenhuis niet alleen bedden en matrassen kunnen verwerken, maar ook medische apparatuur, zoals infuuspalen.

Weber Hospital Systems biedt maatwerk en speciale programma’s voor elk type bed en matras, op basis waarvan de precisierobots worden afgesteld. Zo behoudt het ziekenhuis de mogelijkheid om in de toekomst te kiezen voor bijvoorbeeld hoogtechnologische IPX4-bedden. Deze kunnen niet worden gereinigd in traditionele beddenwasmachines, die veel water en chemicaliën gebruiken. De VDS is de eerste en enige geautomatiseerde oplossing ter wereld die het mogelijk maakt om hoogtechnologische IPX4-bedden machinaal te reinigen en te desinfecteren.

Geen chemicaliën
Chemicaliën zijn niet alleen schadelijk voor mens en milieu, maar micro-organismen worden bovendien steeds vaker resistent tegen chemicaliën. Het Nordsjællands Hospital zocht een oplossing die geen gebruik maakt van chemicaliën. De VDS is de enige geautomatiseerde oplossing die geen chemicaliën of andere chemische toevoegingen gebruikt.

Minimale fysieke belasting
Een andere belangrijke voorwaarde voor het Nordsjællands Hospital was het beperken van de fysieke belasting voor de medewerkers. Het ziekenhuis heeft een gezonde werkomgeving hoog in het vaandel staan. Bij andere geautomatiseerde oplossingen moesten de medewerkers handmatig een zwaar matras van een bed tillen. Het ziekenhuis zocht een oplossing dat de fysieke belasting voor medewerkers zou minimaliseren. Door het ergonomische ontwerp kan de VDS eenvoudig door één persoon bediend worden. Een matras wordt in de VDS volautomatisch van het bed gelicht en rondom gereinigd, gedesinfecteerd én gedroogd. Daarmee wordt de fysieke belasting voor medewerkers gereduceerd tot nul.

Duurzaam in het gebruik
Tot slot zocht het ziekenhuis een oplossing die duurzaam in het gebruik zou zijn. De focus lag niet primair op de laagste investeringsprijs (capex), maar ook op het verbruik tijdens de levensduur (opex). Dankzij de langere levensduur van de bedden en de vermindering van de werkdruk verwacht projectmanager Christian Frey dat de investering in de VDS zichzelf uiteindelijk terugverdient: niet alleen doordat er minder reparaties zijn en de bedden langer meegaan, maar óók doordat de werkdruk en het ziekteverzuim bij het personeel daalt als gevolg van het reduceren van de fysieke werkbelasting.

In 2024 verhuist de VDS naar het New North Zealand Hospital, een van de zestien Deense topziekenhuizen van de toekomst.


Over Weber Hospital Systems

Bij Weber Hospital Systems hebben wij een duidelijk doel voor ogen: wij willen de gezondheid van patiënten verbeteren door de hoogste standaard van hygiëne op een duurzame wijze te waarborgen. Wilt u meer weten over ons Validated Disinfection System? Wij denken graag met u mee. Neem contact op.